Dans workshops, gegeven onder de begeleiding van een ervaren professioneel dansdocente. Op muziek met een duidelijk ritme leren de deelnemers gericht luisteren en bewegen. Er wordt aandacht besteed aan lichaamsexpressie, tempo, tijdsvolgorde en ritme. Deze elementen komen rechtstreeks voort uit het thema van de workshop. De nadruk ligt op het dansplezier.